Změny v pojištění odpovědnosti

Vážení kolegové,

OSŽ od 25. září 2001, tj. 10 let, využívá produkt „Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli“.

<--break->

Jedná se o významný prvek právní ochrany zaměstnance - člena OSŽ.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace tohoto pojištění docházelo k vyššímu plnění než je souhrn výběru pojistného, bylo nezbytné individuální pojistné částky (125,- Kč; 300,- Kč; 400,- Kč; 700,- Kč; 1.000,- Kč) navýšit.

Bližší informace jsou uvedeny v přílohách.

Příloha:

č. 1 - Pojištění odpovědnosti členů OSŽ

č. 2 - Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání

zaměstnavateli - porovnání

Příloha č. 1

 

Pojištění odpovědnosti členů OSŽ - upozornění

 

K 1. říjnu 2011 bude provedena změna výše pojistného a výše pojistné částky „Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli“ (dále jen pojištění odpovědnosti).

 

Nově:

- výše pojistné částky:

- 100 000,- Kč, 130 000,- Kč, 160 000,- Kč, 240 000,- Kč, 320 000,- Kč,

 

- prostřednictvím ZO OSŽ člen OSŽ zaplatí na účet OSŽ - ústředí, podle zvolené pojistné částky, pojistné ve výši:

- 300,- Kč, 450,- Kč, 550,- Kč, 800,- Kč, 1 050,- Kč,

 

- spoluúčast ve výši: 5% - minimálně 500,- Kč,

- maximálně 3 000,- Kč.

 

Můžeme konstatovat, že i nadále nově stanovená spoluúčast bude minimální a pro členy OSŽ velmi výhodná, u ostatních pojišťoven, působících na území České republiky nemá konkurenci.

V souvislosti s výše uvedeným rovněž upozorňujeme členy OSŽ na skutečnost, že do 30. září 2011 lze uzavřít pojištění odpovědnosti na následující rok (tedy uhradit pojistné) dle stávajících podmínek.

 

Pojistná
částka
(Kč)

Stávající
pojistné
(Kč)

Stávající
spoluúčast
(Kč)

Pojistná
částka - nově

(Kč)

Pojistné - nově

(Kč)

Spoluúčast - nově
(Kč)

80 000

125

500

100 000

300

5%
min.500
max.3 000

120 000

300

500

130 000

450

5%
min.500
max.3 000

160 000

400

500

160 000

550

5%
min.500
max.3 000

240 000

700

500

240 000

800

5%
min.500
max.3 000

320 000

1 000

500

320 000

1 050

5%
min.500
max.3 000

Příloha č. 2

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli - porovnání

 

povolání (např.): výpravčí, strojvedoucí, pracovník posunu, řidič drážního speciálního

hnacího vozidla - motorového vozu trakčního vedení, traťový dělník

(vyšší riziko povolání)

výše pojistné částky: 160.000,- Kč (29.373,- Kč /průměrná mzda/ x 4,5 = 132.178,50 Kč)

použití auta: ne/ano

 

 

 

pojišťovna

 

 

platba pojistného - bez auta

 

platba pojistného

- s autem

 

 

spoluúčast

 

 

Česká pojišťovna a.s.

(max. limit plnění 150.000,- Kč)

 

 

752,- Kč

 

2.240,- Kč

 

20 %

 

652,- Kč

 

 

1.952,- Kč

 

30 %

 

ČSOB Pojišťovna, a.s.

 

 

800,- Kč

 

2.640,- Kč

 

25 %

 

 

 

 

Generali Pojišťovna a.s.

 

 

1.365,- Kč

 

 

2.275,- Kč

 

1.000,- Kč (pevně)

 

1.155,- Kč

 

 

1.925,- Kč

 

10 %

(min. 1.000,- Kč)

 

 

1.050,- Kč

 

 

1.750,- Kč

 

1/3

 

Kooperativa pojišťovna, a.s.

 

 

880,- Kč

 

2.420,- Kč

 

30 %

 

pojištění členů OSŽ

- Kooperativa pojišťovna, a.s.

 

 

 

 

stávající

 

400,- Kč

 

400,- Kč

 

500,- Kč

 

 

 

nově od 1.10.2011

 

 

 

550,- Kč

 

 

 

550,- Kč

 

5 %; min. 500,- Kč, max. 3.000,- Kč (spíše v 1/2;

3.000,- Kč

u pojistné částky 320.000,- Kč)